Vad Är Balance Golf

BALANCE GOLF KONCEPTET​

VI HAR UNDER 10 ÅRS TID BYGGT ETT KONCEPT SOM NÅGON ALDRIG TIDIGARE GJORT. DETTA KONCEPT KAN PÅ BÄSTA SÄTT MÖTA DE BEHOV SOM DAGENS OCH FRAMTIDENS GOLF STÅR INFÖR. VI MÖTER GOLFKLUBBEN, GOLFUTVECKLAREN (TRÄNAREN), FÖRETAGET OCH FRAMFÖRALLT GOLFAREN!

CENTRAL BALANS

FÖRENKLAR RÖRELSEN, SKONSAMT FÖR KROPPEN OCH MER KRAFT I DIN SVING

Balance Golf-modellen är en mall för enklare, skonsammare och kraftfullare rörelser.
Till skillnad från tidigare utlärningsmodeller så utgår denna modell från varje individs
kroppsuppbyggnad och dess rörelseförmåga. Svingen är alltså helt anpassad efter
varje persons unika kropp och kan därför aldrig generaliseras.

Den röda tråden i Balance Golf är hur vi ser på balans. Med andra metoder bygger svingen på dynamisk balans. I Balance Golf bygger svingen på central balans. Central balans betyder att golfaren bibehåller och stabiliserar kroppens tyngdpunkt genom hela rörelsen. Svingen får en centrerad rotation runt de TRE balanspunkterna: bröstet, naveln och knäna. När Central Balans tillämpas blir avståndet mellan golfaren och bollen lika långt. Det skapar den ”Gyllene Triangel” som ger golfaren förmågan att få en ren bollträff. Varje gång!

En golfares individuella Gyllene Triangel består av kroppens tyngdpunkt, bollens
tyngdpunkt och center of pressure. Den Gyllene Triangeln ger golfaren både en
bättre bollträff samt en enklare och skonsammare svingrörelse genom lättförståelig pedagogik.

#TILLSAMMANS ÄRVISTARKARE

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE GENOM ATT VI SAMARBETAR, UTVECKLAS OCH MÖTER KUNDEN DÄR DEN BEFINNER SIG JUST NU

#TILLSAMMANSÄRVISTARKARE

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE GENOM ATT VI SAMARBETAR, UTVECKLAS OCH MÖTER KUNDEN DÄR DEN BEFINNER SIG JUST NU

PROFESSIONELLT

Vi ska alltid ligga längst fram i kompetensutveckling, ha kunden i fokus, tydliga värdegrunder, ett specialistteam med expertis inom respektive område, kompetent support och ett Balance Golf Pro Team som är vårt flaggskepp ut i världen.

SAMARBETE

Styrkan i konceptet är att vi gör det tillsammans — tillsammans är vi starkare. Vi bygger golfens första ”Starbucks, Maxi eller Mekonomen,” där vi tillsammans hjälper varandra att skapa lönsamhet och framgång. Tillsammans skapas bra utbyte mellan klubbar, klubbchefer, golfutvecklare och klubbens företag. Tillsammans blir din klubb en stark profil i ditt närområde och det självklara valet för golfutveckling oavsett hcp, funktionsnedsättning, sjukdom eller målsättning.

LÖNSAMHET

Vi ger en tydlig produktpacketering mot de olika behov golfaren har, högre reseintäkter via Balance Golf Travel, nya intäktsgeneratorer, tillgång till en framgångsrik Business Club, en strategi för fler medlemsingångar, minskade kostnader för nationell och lokal marknadsföring, strategi för att motverka medlemstapp och ökad glädje för alla inblandade.

BALANCE GOLF HANDLINGS- PLAN

SÅ FÅR VI FLER ATT UPPSKATTA OCH NJUTA AV GOLFSPELET

BALANCE GOLF HANDLINGSPLAN

SÅ FÅR VI FLER ATT UPPSKATTA OCH NJUTA AV GOLFSPELET

Balance Golf modellen ”Central Balans” – Att individualisera och kroppsanpassa varje sving, där central balans är den röda tråden. Det ger golfaren en ren bollträff genom en enkel och skonsam rörelse, samtidigt som maximal effekt uppnås i slaget.

Balance Golf Motivationsprofil – Den strukturerade utvecklingsguiden ger individuell coaching som bidrar till motivation och glädje.

Balance Golfs Specialistteam – Ett nätverk som utgörs av kompetenta representanter inom respektive specialområde som säkerställer motivationsprofilen och hjälper golfutvecklare och spelare med deras utveckling.

Balance Golf Pro Team – De är vårt flaggskepp utåt samt förebilder och mentorer för juniorerna.

Balance Golf Travel – En reseagentur som säkerställer höga intäktsmarginaler, pressar priserna för kund och ger en hög servicenivå.

Balance Golf Business Club – Ett program som är framtaget för att möjliggöra de bästa förutsättningarna att skapa affärsutbyte, utveckling och glädje.

Balance Golf kompetensutveckling & utbyte – Ett utbyte mellan klubbar, klubbchefer och golfutvecklare på samtliga Balance Golf Center. Tillsammans blir vi starkare i Balance Golf.

Balance Golf marknadsföring & ökade intäkter – Genom gemensam marknadsföring på sociala medier blir vi den största profilen inom golfutveckling.